*   ชาย      หญิง *     
*   *  
*   *  
* *  
*       
*   *  
*   *  
*  
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรสาร
*
 

สมาชิกอภิสิทธิ์ (Privileged Member) สมาชิกใหม่ค่าสมัคร 200 บาท

ผู้ร่วมธุรกิจ (Business Associate) สมาชิกใหม่ค่าสมัคร 600 บาท
   
สมาชิกใหม่ต้องการให้จัดส่งเอกสารชุดสมัครครบชุดตามที่อยู่ข้างต้น เพิ่มค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท
           
*   *  
           

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการสมัครของท่านได้ในทันที โดยไม่ต้องได้แจ้งให้ท่านทราบ หากบริษัทพบว่า

  • ท่านเป็นผู้ร่วมธุรกิจหรือสมาชิกอภิสิทธิ์กับบริษัทอยู่แล้วในปัจจุบัน และยังไม่มีสิทธิในการสมัครใหม่

  • ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

  • ท่านขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นผู้ร่วมธุรกิจหรือสมาชิกอภิสิทธิ์

  • ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงหรือนโยบายในการใช้เว็บไซต์หรือในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายตามที่บริษัทกำหนด